ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เรื่อง โครงการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายททางสุขวัฒนา-หนองคู หมู่ที่ 2

วันพุธ, 26 มิถุนายน 2567 09:46
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง หมู่2 โครงการก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสุขวัฒนา-หนองคู หมู่2 บ้านสุวัฒนา ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Media

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ