ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 โครงการสร้างปรองดองสมานฉันท์สำหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยท่านนายกชาตรี๊ ศรีวิชาฐา พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชนทั้ง 13 หมูบ้านและคณะครูในเขตพื้นที่ตำบลเก่าขาม ร่วมทำการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมประกอบแสงสีเสียง ตั้งแต่เวลา 19.00 น.ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเหล่าวีรชนผู้เสียสละและสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีร้อยโทประมง โม่งประณีต หัวหน้าชุดวิทยากรขุนศึก...

[ 03-07-2567 ] Hits:20

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายการุณ พลอยวิจิตร ประธานคณะกรรมการศูนย์อปพร.จันทบุรี นายเกริกขจร ชัยชาญ นายกสมาคมอปพร.จันทบุรี พร้อมกับสมาชิกอปพร.และเจ้าหน้าที่อบจ.จันทบุรี รวม 215 คน มีนายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์ และนายพีรพล ...

[ 06-06-2567 ] Hits:89

เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 7 มีนาคม 2567 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับนางสาวกมลรัตน์ ปัตถาสาย สมาชิกสภาจังหวัดอุบลราชธานี เขตอำเภอน้ำยืน นายจุฬชาติ พลราษฎร์ วิศวกรโยธาชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกับสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี...

[ 07-03-2567 ] Hits:455

รับคณะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development : USAID) สำนักงานพัฒนาภูมิภาคเอเชีย

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นายอาทิตย์ บุษบา นายอำเภอน้ำยืน นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นายมาโนชญ์ ทัดเทียม ประธานสภา นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development...

[ 07-03-2567 ] Hits:587

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ