ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

รับรางวัล ท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

       วันที่ 7 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนายชาตรี๊ ศรีชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมคณะผู้บริหาร จัดนิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง พร้อมรับรางวัลและร่วมเสนาวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565  

[ 08-09-2565 ] Hits:28

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม เป็นประธานเปิดโครงการ นางสาวนิตยตา ผ่องแผ้ว รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.เก่าขาม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน และสมาชิก อปพร. ตำบลเก่าขาม เข้าร่วม...

[ 19-08-2565 ] Hits:76

ถนนสายวัฒนธรรมตำบลเก่าขาม

       วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวิทยา มูลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน, นายชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายก อบต.เก่าขาม, นางกมลรัตน์ ปัตถาสาย, นายสมศักดิ์ บุญประชุม, นายประสงค์ กุระโท กำนันตำบลเก่าขาม ร่วมกิจกรรม ตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง (บวร) จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด...

[ 02-08-2565 ] Hits:30

การป้องกันและช่วยเหลือในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19

       องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่ และกลุ่มที่พักรักษาตัวซึ่งหายป่วยจากโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อ และลงพื้นที่มอบถุงยังชีพผู้กักตัวจากสถานการณ์โควิด 19 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งต้องกักตัว โดยมอบผ่านผู้นำชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือต่อไป 

[ 28-04-2565 ] Hits:259

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

ภาคีเครือข่าย

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ