ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดี, 06 มิถุนายน 2567 14:47

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 รับคณะศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง (Sufficiency Groundwater Bank ) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำโดยนายการุณ พลอยวิจิตร ประธานคณะกรรมการศูนย์อปพร.จันทบุรี นายเกริกขจร ชัยชาญ นายกสมาคมอปพร.จันทบุรี พร้อมกับสมาชิกอปพร.และเจ้าหน้าที่อบจ.จันทบุรี รวม 215 คน มีนายกฯชาตรี๊ ศรีวิชาฐา จ่าเอกพิชญพงษ์ ทวีวัชรนันทน์ และนายพีรพล ภาชะรัตน์ เป็นวิทยากร

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทโดดเด่น รางวัลที่ 1

รางวัลพระปกเกล้า
ประจำปี 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

รางวัลการบริหารจัดการที่ดี
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ