การรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันจันทร์, 25 เมษายน 2565 15:41

      วันที่ 11-17 เมษายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม นำโดยนาชาตรี๊ ศรีวิชาฐา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและเจ้าหน้าที่พนักงานบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลเก่าขาม ผู้นำชุมชน ตั้งจุดบริการประชาชน จุดหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม  จุดหน้าวัดบ้านเก่าขาม  และจุดบ้านคำกลาง เพื่อให้ความช่วยเหลือและบริการประชาชนให้ถึงบ้านด้วยความปลอดภัย

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มี
ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561

องค์กรปกครองท้องที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 สาขา การบริหารจัดการน้ำ โดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย สถาบันพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

รางวัลองค์กรปกครองท้องที่มีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2561

รางวัลการบริหารจัดการที่
(กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป)

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ